Lớn lên trong một gia đình tràn ngập tình yêu thương trìu mến sẽ dạy cho trẻ em về sự giản dị nhưng quý giá của việc cho và nhận tình yêu đích thực. Tuy nhiên, có rất nhiều người không thích bày tỏ tình yêu thương với những người khác, hoặc làm điều này không đúng mục đích. Những người này, trong nhiều trường hợp, xuất phát từ một nền tảng mà ở đó có ít, hoặc không có tình yêu thương được thể hiện ra, hay được nhắc đến. Một số cha mẹ cho rằng, con cái họ đương nhiên sẽ biết là chúng được yêu thương, cho nên họ không cần phải nói “bố/mẹ yêu con!” hay thể hiện ra một hành động tình cảm nữa.