CHƯƠNG TRÌNH “SIÊU NHÂN TÀI NĂNG”

/CHƯƠNG TRÌNH “SIÊU NHÂN TÀI NĂNG”
Đang tải Sự kiện
Sự kiện này đã trôi qua.

Các em được chia sẻ bí quyết để học tập một cách Hiệu Quả – Học Nhanh – Nhớ Lâu
Các em không còn chán nản khi tới trường vì thiếu động lực học tập.
Các em sẽ có một Thái Độ Sống Lạc Quan, Tích Cực trong mọi tình huống của cuộc sống.
Các em sẽ biết các rèn luyện đức tính Kiên Trì và Nỗ Lực trong học tập và cuộc sống.
Các em sẽ được Kích Hoạt Lòng Biết Ơn và Tình Yêu Thương chính mình, gia đình và những người xung quanh.
….Và còn rất nhiều giá trị khác các em sẽ được học trong chương trình.

Hotline
Địa Chỉ