Mô tả dự án

SIÊU NHÂN
HỌC ĐƯỜNG

Đây là chương trình được tổ chức dành riêng cho một khối lớp tại một trường học diễn ra trong 3 đợt.

Chia Sẻ

Đồng Hành

Quan Tâm

NỘI DUNG

Giá Trị Đạt Được

  • Phát triển tư duy tích cực
  • Xây dựng ước mơ
  • Một số phương pháp học nhanh nhớ lâu
  • Tự tạo động lực cho bản thân
  • Lập kế hoạch học tập

Kiến Tạo Siêu Nhân

Siêu Nhân Học Đường

Đây là chương trình được tổ chức dành riêng cho một khối lớp tại một trường học diễn ra trong 3 đợt. Trong chương trình này, các em sẽ được trải nghiệm những phương pháp học mới, những tư duy mới, xây dựng cho các em một thái độ sống tích cực, loại bỏ những giới hạn vô hình đang tồn tại bên trong suy nghĩ của các em. Qua từng đợt, sự cải thiện, tiến bộ trong học tập của các em sẽ được đo lường, đánh giá và khen thưởng để các em lấy đó làm động lực để học tập tốt hơn trong lương lai.

Tham Gia Ngay

Hoạt Động

Trong chương trình này, các em sẽ được trải nghiệm những phương pháp học mới, những tư duy mới, xây dựng cho các em một thái độ sống tích cực, loại bỏ những giới hạn vô hình đang tồn tại bên trong suy nghĩ của các em.

Kiến Tạo Siêu Nhân

ĐĂNG KÝ

Tham Gia